FANDOM


Logo do ministerio de maxia

O Ministerio da Maxia é o máximo órgano de goberno da comunidade máxica de Gran Bretaña e Irlanda.

O Ministerio encargase de regular todos os aspectos da sociedade dos magos, incluíndose entre estes a educación, jurisprudencia e economía. Se ben este tipo de organismo funciona con relativa autonomía respecto do goberno muggle de cada país, hai contacto esporádico entre ambos.

O actual ministro de Gran Bretaña é Kingsley Shacklebolt . Outros países tamén posúen o seu propio Ministerio de Maxia, por exemplo Noruega, Bulgaria, etc.